top of page

A Birdwatchers guide to Norway

Pris

kr 399,00

"Guide til Norges Fugleliv" er nå tilgjengelig på engelsk, "A birdwatchers guide to Norway"! Vi har revidert all informasjon for å imøtekomme internasjonale turister, inkludert tilføyelser av nye steder og flere kart. Lokalitetene er nå presentert etter regioner, en endring fra den opprinnelige fylkesbaserte strukturen. Boken er en viktig ressurs for natur- og fugleinteresserte som utforsker Norge.

 

"Guide til Norges Fugleliv" is now available in English, "A birdwatchers guide to Norway" We've revised all the information to cater to international tourists, adding new locations and including more maps. The sites are now presented regionally instead of by counties, a departure from the original structure. This book is essential for nature enthusiasts and bird lovers exploring Norway.

Ørn forlag
Veståsen 4
1362, Hosle, Norge

 

Tlf.: (+47) 909 60 404
Org.nr.: 994304399 MVA
Kontonr.: 9235.27.10220

 

Nettside av:

Matilde Tveit
 

© 2023 - Ørn forlag.

bottom of page